jongeren die in het kidz health castle, het kinderziekenhuis van het uz brussel, gehospitaliseerd zijn, kunnen vanaf dit klas naar de ziekenhuisschool. Daarmee wordt het onderwijsaanbod op maat van zieke kroost in het uz brussel uitgebreid. Vanaf vandaag kunnen zij voor leerondersteuning, niet voetgewricht schatten op de pedagogen van de appeltuin en het aanbod van bednet, maar ook op drie toegevoegd vakleerkrachten van de ziekenhuisschool voor leerlingen van het secundair onderwijs. Dit is van belang om zo weinig wellicht leerachterstand op te adviseren onder hun verblijf in het ziekenhuis. Leerachterstand vermijden“wij zijn chic opgewekt dat voorheen minister van educatie hilde crevits toegevoegd middelen heeft vrijgemaakt om vanaf dit klas ook in het uz brussel met een ziekenhuisschool te stichten, ” aldus sandra surdiacourt, coördinator activiteit in de appeltuin van het kidz health castle. “weten dat je geen leerachterstand opbouwt en de band met de thuisschool bewaart, onder een langdurige opvang in het ziekenhuis, werkt voor veel kroost en ouders geruststellend. Hersteld staat natuurlijk eeuwig op de eerste plaats. Maar als het voor de kroost lukt, en het behandelingsteam laat het toe, dan kunnen ze tot 5 uur per week lesvolgen. We focussen bovendien voornamelijk op de hoofdvakken en op de voorbereiding van examineren of examens. Dat zorgt voor een vlottere terugkeer naar school. ” uitzetting van het onderwijsaanbodmet de ziekenhuisschool breidt het uz brussel zijn onderwijsaanbod uit voor jongeren van 12 jaar en ouder. Daarvoor wordt samengewerkt met de cardijnschool in anderlecht, die al ervaring heeft met de ziekenhuisschool in het revalidatieziekenhuis inkendaal in vlezenbeek. “gezien we een nederlandstalig ziekenhuis zijn, wordt het onderwijsaanbod aangeboden vanuit het nederlandstalig educatie in brussel, maar we pogen franstalige kroost ook zoveel wellicht te bemoedigen bij hun schoolwerk. Kroost met infectiegevaar krijgen individueel les in hun kamer. De andere kroost krijgen les in de lokalen van de appeltuin, onze speel-, recreatie- en leerruimte, die we dankzij de steunpilaar van schenkers en sponsors sinds de lanceren in 2016, jaar na jaar bezitten kunnen uitbouwen. En deze toegevoegd middelen van de overheid om ons onderwijsaanbod uit te breiden, kunnen we schattig maar toejuichen. We hopen dan ook dat de nieuwe regeringsleden dat zouden blijven doen”, raadsbesluit sandra surdiacourt.