omwille van de zojuist gevallen en nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag heeft de droogtecommissie besloten om af te schalen naar niveau 1 ( code geel ) en aan de provinciegouverneurs geadviseerd om het captatieverbod in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen op te heffen uitgezonderd er uitgangspunten zijn waaruit blijkt dat het nodig is om een captatieverbod aan te houden. Door de neerslag van de afgelopen inweken zijn de peilen en debieten van een tal waterlopen verbeterd. Ook de watervraag vanuit landbouwsector is in deze fundamentele hoeveelheid van het jaar laag. Hierdoor is een captatieverbod niet langere noodzakelijk. In de provincie vlaams-brabant wordt het captatieverbod uiteengegaan voor het geheel van het demerbekken en het dijle-zennebekken. Het captatieverbod wordt beschermen voor het denderbekken en benedenscheldebekken. In deze bekkens geldt dit desondanks niet voor de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie en het kanaal brussel-schelde. Door de geschiedkundig lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag wel snel back dalen. Er is dus nog geen structureel reparatie van het volledige watersysteem, waardoor spaarzaam omgaan met alle soorten van water dan ook noodzakelijk blijft. Archief captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen recreatie- en captatieverbod in en rond kanaal brussel-charleroiop dit uur word er geen problemen met de drinkwatervoorziening verwacht. De toestand wordt non-stop gemonitord door de bevoegde diensten.