excellent content stuwt vlaanderen naar de europese top. Zo zouden we de onderwijsambitie van de onderhandelaars van het regeerakkoord kunnen samenvatten. Maar opdat die slogan hierbinnen vijf jaar ook de kop van een buitenlandse krant zou zijn, bezitten we een samenhangend plan nodig. De 26 pagina’s over content in het regeerakkoord zijn dat niet. Het is voorheen een samenraapsel van ideeën met hoge symboolwaarde. De korte passages over andere essentiële kwesties die de manuscript afmaken, werpen onvoldoende licht op de noodzakelijke verbanden. Wie een dikke vier maanden na de verkiezingen alle actoren in de sector wil responsabiliseren, moet zelf een lijdzaam van verantwoordelijkheid zijn. Jambon i meer kwaliteit, meer en betere leerkrachten en strenger hoger content : dit zijn de onderwijsplannen van jambon i ma 30 sep 18:09 als inclusie meer schaadt dan baat, dringt een meer pragmatische en realistische werkwijze zich op onze minister ( ben weyts ( n-va ), red. ) zal ons immers iedereen nodig hebben. Scholen straffen die onvoldoende leerwinst romans op de “regelmatige, gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende proeven” in lijn met “aangescherpte eindtermen” klinkt vooral verantwoordelijk. Zorgen dat leerkrachten en leerlingen in omstandigheden werken dat ze de doelen kunnen doordringen en zich wensen en kunnen professionaliseren om nog meer te stralen is de inherent verantwoordelijkheid nakomen. Als de minister dat doet zal hij de sector een boost geven waarmee hij uitnodigend wordt voor nieuwe topkrachten. Maar de onderhandelaars verdienen ook lof voor een moedige smaak die ze maken. Ze wisten waar hoe ontvankelijk inclusie ligt en dat het schrappen van het m-decreet riskeert geïnterpreteerd te wordt als een invoering van een vorm van apartheid in het post-mandela tijdperk. Kroost zijn toch iedereen principieel gelijkwaardig? een maatschappij die naam statig is toch per begripsbepaling enig? belgië heeft toch het vn-verdrag inzake de rechten van personen met een afwijking geratificeerd. Ja, maar als inclusie meer schaadt dan baat, dringt een meer pragmatische en realistische werkwijze zich op. © joncheray / andia. Fr binnenland scholen declineren te vaak kroost met beperking ma 22 aug 2016 10:08 als inclusie meer schaadt dan baat haast allemaal erkende de problemen. Velen wijten die aan een slechte voorbereiding en implementatie van het m-decreet. De scholen en de docenten zouden niet klaar geweest zijn en de noodzakelijke gespecialiseerde houvast ontbrak. Om die problemen te voorspellen, moest je geen glazen bol hebben. Een gespecialiseerde leerkracht in het buitengewoon content kan makkelijker acht kroost met een verstandelijke beperking in haar inherent klas begeleiden dan dat ze evenzoveel kroost en leerkrachten in acht gevari\xeberde scholen kan ondersteunen. Reserve begroting uittrekken om een uur meer per week houvast in de klas aan te bieden, zou een regelgeving van pappen en nathouden zijn. Daar is niemand mee gebaat, niet de leerling in kwestie, niet zijn klasgenoten en zeker niet de schoolmeester die tot in het onmogelijke moet differentiëren. Goed dat daarmee gekapt wordt. Net door allemaal te zeggen dat ze zijn zoals allemaal ontneemt men kroost met buitengewone zorgnoden de kans zichzelf te zijn en daar fier op te zijn analyseren brigitte vermeersch met onderwijsplan probeert ook open vld een plekje te veroveren in onderwijsdebat tussen cd & amp ; v en n-va vr 19 apr 14:25 maar er zijn ook fundamentele uitgangspunten voor de geheelonthouding van het m-decreet. Zijn we wel zo zeker dat inclusie principieel de beste claim is voor allemaal? ik was al niet overtuigd bij de invoering ervan. Hoe voelt een kind met een verstandelijke beperking zich in het regulier content? hoe ervaart een kind met een ernstig gehoor- en spraakprobleem de onderwijs? wordt ze als gelijke status of gedoogd? voelen ze zich als organisme erkend of wordt ze onafgebroken geconfronteerd met wat ze niet kunnen? de inclusie die we jaren geboden bezitten was er voor velen een in de marge. Een kind doorverwezen zien naar het buitengewoon content zal voor veel ouders een klap blijven. Het betekent ook dat hun kroost vaak niet in de klas zitten van die van hun collega’s, vrienden en buren. Maar na een aanpassingstijd kunnen ze met hun kroost weer loodrecht krabbelen. Ze kunnen elementair cognitief proces zien wat ze wel kunnen in gelegenheid van dolletjes waar ze minder op scoren dan anderen. In het boek “ ver van de boom, als je kind anders is ” fabriceren andrew solomon ( een amerikaanse schrijver, red. ) duidelijk dat zelfs goedbedoelde inclusie riskeert geoefend te wordt als een aanslag op het zelfbeeld van de in te sluiten kinderen. De kans een horizontale identiteit te oefenen met lotgenoten breekt voor velen het aangevoelde isolement in gelegenheid van er een te creëren net door allemaal te zeggen dat ze zijn zoals allemaal ontneemt hen de kans zichzelf te zijn en daar fier op te zijn. Men mag hen de kans niet onthouden een horizontale identiteit te oefenen met lotgenoten. Het klinkt eventueel paradoxaal, maar peers ( mensen in dezelfde cirkel, lotgenoten, leeftijdsgenoten, red. ) ken verenigt. Het breekt voor velen het aangevoelde isolement in gelegenheid van er een te creëren. Jonas roosens opinie kathleen venderickx het inschrijvingssysteem is een ramp voor hoogbegaafde kroost do 01 mrt 2018 08:50 solomons vertelsel van de dovencultuur is een van de pakkendste. De dovenschool –jawel, in het buitengewoon onderwijs- wordt volgens solomon door veel doven als een bevrijding ervaren. Ze elementair cognitief proces er met de gebarentaal ook een inherent cultuur. In hun inherent taal nemen ze onmiddellijk voorsprong ten opzichte van de horende burgers, hun ouders incluis, in gelegenheid van de klassieke en frustrerende achterstand. Als een doorsnee tweejarige 300 woorden kent, kent een dove peuter met horende ouders er ongeveer 30. Kroost de juiste begeleiding op de juiste gelegenheid bieden kan daarom niet dolletjes onbevreesd maar ook wijs zijn. Claim daarvoor is wel dat die kroost ook in het buitengewoon content toponderwijs krijgen en dat vlaanderen niet opnieuw al te veel kroost die thuis geen nederlands babbelen naar het buitengewoon content verwijst. Als we de europese top wensen doordringen, moet allemaal excellent content krijgen. Het is toch daar dat we jawel voor responsabiliseren? hilde de windt