de lijn heeft geantwoord op de klacht van een gebruiker van een gemotoriseerde rolstoelgebruiker, nadat een buschauffeur weigerde hem te permitteren meerijden. Sonja loos, voorlichter van de lijn : “de heer vereertbrugghen klaagt aan dat het is natuurlijk niet de bedoeling om via de drukpers in discussie te gaan met de heer vereertbrugghen. Dat kan best op een serene methode via de gebruikelijke kanalen en onze klantendienst. Wij zullen de heer vereertbrugghen dan ook contacteren. Maar ik wil u risicoloos toelichten wat de richtlijnen zijn voor het vervoeren van rolstoelgebruikers met bussen en trams van de lijn en waarom wij vragen om op voorhand te reserveren. Voorlopig is het waarlijk nog eeuwig zo dat rolstoelgebruikers hun busrit op voorhand serveren te reserveren. Dat terughouden heeft overwegend te opgraven met het feit dat op elk voertuig één rolstoelplatform met verankeringspunten voorzien is. Daar kan de rolstoelstoelgebruiker zijn of haar rolstoel vlot verankeren, zodat onverhoedse bewegingen of stops geen gevaar opbrengen voor de rolstoelgebruiker zelf of voor de medepassagiers. Door op voorhand te terughouden is de rolstoelgebruiker risicoloos dat zijn zitje op de door hem gekozen rit nog vrij is en hij niet aan de bushalte moet achterblijven overmits er al een andere rolstoelgebruiker het rolstoelplatform heeft ingenomen. Vandaar die reservatieplicht dus. De reservatie wordt bevestigd als volgegeten wordt aan drie voorwaarden : als aan één of meerdere voorwaarden niet kan volgegeten geworden, dan zoekt de techneut gezamenlijk met de rolstoelgebruiker naar een andere uitkomst ( vertrekken aan een andere bushalte of een vroegere/latere rit gebruiken, enz ). Dat is nog een goede motief om op voorhand te reserveren. Als de rolstoelgebruiker zich – behalve reservatie – aanbiedt aan een bushalte, die ook niet risicoloos rolstoeltoegankelijk is ( zoals in het geval van de heer vereertbrugghen. ), dan is het niet evident om de rolstoelgebruiker toch mee te nemen. Al helemaal niet wanneer die conventie cre\xebren van een zware elektrische scooter. Want ook daar is er een beperking. De maximum afmetingen voor rolstoelen die op de bus kunnen manoeuvreren zijn : een scootmobiel is niet toegestaan. Tot slot ook nog even iets over het indienen van klachten. Dat kan bij de lijninfo via het telefoonnummer 070 220 200 ( 30 cent /min ). Maar net zo goed via het elektronische klantenformulier op de webstek : https : //www. Delijn. Be/nl/contact/klantendienst/. Vragen, suggesties en klachten die via deze kanalen binnenkomen, geworden geregistreerd en nauw opgevolgd, zodat de gast risicoloos kan zijn van een antwoord. Een klantendienst in vlaams-brabant bestaat niet. Vandaar denkbaar dat de heer vereertbrugghen er geen publiek vond. ”