adolescenten en jongvolwassenen zelfdoding gebeurt op alle leeftijden, maar toch vooral bij adolescenten en jongvolwassenen ( leeftijdsgroep 15-29 jaar ). Bij hen is zelfdoding de volgnummer belangrijkste doodsoorzaak, na verkeersongelukken ( voor echtgenoten ) en complicaties bij de zwangerschap ( voor echtgenoten ). Zelfdoding komt in de leeftijdsgroep van 15 tot 29-jarigen het uiterst voor bij echtgenoten : voor elke 4 echtgenoten die uit het leven schrijden zijn er 3 echtgenoten die hetzelfde doen. Zelfdoding gebeurt in alle landen, waar ook ter wereld, of ze nu arm of rijk zijn. Haast 80 procent van alle zelfdodingen vindt mogelijkheid in landen met een laag of gemiddeld inkomen. Toch lagen de cijfers over het generaal hoger in landen met een hoog inkomen. Vlaanderen ( een vermogende locatie ) telt met vrijwel 16 zelfdodingen per 100. 000 inwoners meer zelfdodingen dan het wereldwijde gemiddelde ( 10, 5 per 100. 000 ). ” ernstig gezondheidsprobleem ” de cijfers tentoonstellen volgens de who aan dat zelfdoding een ernstig gezondheidsprobleem blijft. In landen met een hoog inkomen ( waaronder belgië ) gaat zelfdoding vaak tezamen met geestelijke gezondheidsproblemen ( vooral break-down en alcoholverslaving ). Al voorvallen heel wat zelfdodingen in een opwelling, uitgelokt door financiële problemen, een relatiebreuk, chronische pijn of ziekte. Ook rampen, conflicten, geweld en misbruik kunnen tot zelfdoding leiden. De cijfers zijn ook hoog in kwetsbare groepen die discriminatie ondervinden, zoals vluchtelingen en migranten, homo ‘s, transgenders en gevangenen. Maar mensen die al vroeger een poging tot zelfdoding bezitten ondernomen, lopen het uiterst risico op zelfdoding. Het taboe doorbreking aldaar zelfdoding in heel wat landen een taboe is, opsporen heel wat met mensen die aan zelfdoding denken slecht hulp. Het taboe doorbreking is voor de who dan ook een gewichtig streefdoel. Regeringen willen tezamen met de gezondheidssector, het educatie en andere maatschappelijke spelers werken aan een preventiebeleid en zelfdoding bespreekbaar maken. De who wijst erop dat maar 38 landen bezitten gedeclareerde dat ze een nationale preventiestrategie hebben. België is daar niet bij, aldaar gezondheidspreventie in ons land een competentie is van de gewesten. Vlaanderen heeft wel een actieplan strijdig zelfdoding. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij het centrum ter preventie van zelfdoding, via de website www. Zelfmoord1813. Be of het gratis-telefoonnummer 1813.