” een ceo van een beursgenoteerd handel heeft weinig momenten waar hij zijn eigen waardepapieren kan verkopen op de effectenbeurs ”, zegt leroy. “ wat mij betreft zat ik in een “ gesloten fundamentele hoeveelheid ” -een fundamentele hoeveelheid waar geen transacties toegelaten worden- sinds 22 november 2018. Staathuishoudkunde ” ternauwernood te bewijzen dat dominique leroy met voorkennis handelde bij verkoper proximus-aandelen ” 10:38 het was al meerdere maanden dat ik gaarne mijn waardepapieren wenste te verspillen maar dit mocht niet. Na de publicatie van de prestaties van het rangnummer kwartaal, was 1 augustus 2019 de eerste dag waarop nieuwe verrichtingen bestaanbaar waren. Ik heb dus eind juli instructies gegeven aan mijn bank om op die dag waardepapieren te verspillen ”, zegt leroy. ” ik had op dat uur niet besloten proximus te verlaten. Ik was in recensie over de hernieuwing van mijn arbeidsovereenkomst met proximus en had enkele gesprekken met gevari\xeberde externe partijen, waaronder kpn ”, stelt leroy. “ ik begrijp dat de timing naderhand gezien de waarneming kan wekken dat ik dit deed exact voor en omwille van mijn vertrek. Dit is zeker niet de aanleiding van mijn aandelenverkoop. Ik betreur dat deze waarneming is ontstaat, dit is niet in lijn met mijn koopwaar waar integriteit en doorzichtigheid zeer hoog staan ”, besluit leroy.