de gemeente sint-pieters-leeuw beëindigt 2018 met een batig exploitatieresultaat van 5. 644. 225, 00 euro. De exploitatieuitgaven bedroegen in 2018 33. 069. 139, 00 euro en de exploitatie-ontvangsten 38. 713. 364, 00 euro. Het ocmw van sint-pieters-leeuw eindigt net zoals de gemeente 2018 met een batig exploitatieresultaat van 1. 237. 134, 00 euro. De exploitatie-uitgaven bedroegen in 2018 10. 765. 826, 00 euro en de exploitatie-ontvangsten 12. 002. 960, 00 euro. De exploitatie-uitgaven van de gemeente stegen in 2018 met 400. 000, 00 euro t. O. V. Vorig jaar. Dit komt o. A. Door een opstijgen van de personeelskosten, de werkingskosten die haast stevig blijven en een verdere atavisme van de uitbetaalde toelagen. Voor het ocmw stegen de exploitatie-uitgaven in 2018 met 220. 000 euro t. O. V. Vorig jaar. Overigens merken we in het ocmw een verschuiving van de kosten van bezoldigingen naar werkingsuitgaven. Dit komt doordat er in 2018 meer interims moesten word ingezet dan het jaar voordien. De kostenstructuur van de exploitatie in 2018 ziet er dan ook als opvolgen uit : gemeente 2018 exploitatie-uitgaven 33. 069. 139, 28 100 % ocmw 2018 exploitatie-uitgaven 10. 765. 826, 00 100 % het batig exploitatieresultaat wordt aangewend om de investeringen te afrekenen en de schulden af te lossen. De investeringen werden in 2018 volledig beïnvloed door het water en rioleringsdossier. De cijfers uit de rekening 2018 zijn dan ook niet representatief m. B. T. De “echte” investeringen van de gemeente. Vorig jaar investeerde sint-pieters-leeuw pakweg 2 natuurlijk getal in gebouwen, 4, 2 natuurlijk getal in wegenis en nog een 500. 000, 00 euro in uitrusting. Het ocmw heeft voor 2018 voor 72. 000, 00 euro investeringen gedaan ( o. A. Vervangingsinvesteringen in het wzc ). Voor deze investeringen werden geen nieuwe leningen aangegaan in 2018.