het stadsbestuur wenst de komende jaren in te zetwerk op het vergroenen van de begraafplaatsen. De klassiek ogende ‘grijze’ begraafplaatsen geworden omgevormd naar meer natuurlijke, groene begraafplaatsen en dit door de paden in te inzaaien met gras. Tussen de graven zelf geworden bodembedekkers aangeplant en bij voldoende tijd geworden ook hoogstambomen voorzien. Grotere grasvlakten zouden meer als een bloemenweide of weiland onderhouden geworden met het oog op een grotere biodiversiteit. Voorts zijn zulk graslanden beter partner contra de klimaatverandering, doordat ze overtollig water beter opvangen en minder snel uitdrogen. Op deze wijze wordt een bezoek aan een begraafplaats aangenamer en geworden deze plekken ook ecologisch interessant. Het onderhoud, dat nu met onkruidbranders gebeurt, zal veiliger en goedkoper worden. In 2015 werd de eerste begraafplaats ( relegem ) met welslagen ingegroend door de sociale atelier pro natura uit halle. Dit jaar heeft het collegium van burgemeester en schepenen de afvaardiging voor het omvormen van de kerkbegraafplaatsen bollebeek, kobbegem, bekkerzeel en de begraafplaats te walfergem nogmaals gegund aan pro natura voor een bedrag van 47. 538, 06 euro. De werken zouden in hoofdbeginsel eind augustus starten. Ter plaatse geworden infobordjes deponeren om de bezoekers te informeren over de werken. Op de begraafplaats te mollem heeft de gemeentelijke groendienst de ereperken van de oudstrijders en de zones van de ontknekelde graven zelf ingezaaid. De komende jaren zouden de begraafplaatsen te asbeek, zellik, asse-centrum en asse-terheide overigens aangepakt worden.