uit een proefproject van het agentuur rijwegen en geslachtsgemeenschap blijkt dat gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid van voetgangers verhogen. De eerste effecten van het proefproject dat afgelopen zomer werd gelanceerd zijn positief. De gevleugelde zebrapaden zal nu in 2019 in vlaanderen wordt geïnstalleerd. Het agentuur rijwegen en geslachtsgemeenschap plaatste afgelopen zomer, binnenshuis het kader van een proefproject, op twee locaties gevleugelde zebrapaden. Gevleugelde zebrapaden zijn versus de route uitrekken zebrapaden die zorgen dat voertuigen eerder aan een zebrapad uitvallen om een beter verhaal van de verkeerssituatie te krijgen. Het proefproject had als doel het rijrichting van chauffeurs en de reactie van voetgangers bij het conventie van gevleugelde zebrapaden te vorsen om na te gaan of ze dodehoekongevallen kunnen verminderen en de verkeersveiligheid verhogen. “de eerste effecten van het proefproject zijn gunstig”, aldus vlaams minister van mobiliteit en openbare werken ben weyts. “we zien dat gevleugelde zebrapaden, mits aanwezigheid van een middenberm, ervoor zorgen dat chauffeurs defensiever karren, er minder potentiële conflictsituaties zijn en voertuigen effectief voor het zebrapad stoppen. We kunnen dus raadsbesluiten dat gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid voor voetgangers verbeteren. “ de gevleugelde zebrapaden zal nu in 2019 in vlaanderen wordt geïnstalleerd. Verbeterde verkeersveiligheid door gevleugelde zebrapaden de twee proeflocaties, de gistelsesteenweg ( n367 ) in brugge en de geraardsbergsesteenweg ( n465 ) in melle, werden op ondergrond van gedragsobservaties aan de hand van camerabeelden op vier criteria beoordeeld : het rijrichting tussen voetgangers en gemotoriseerd geslachtsgemeenschap, het aantal potentiële conflictsituaties, de looplijnen door het oversteken en het stop- en vertrekgedrag van gemotoriseerd verkeer. Gegevens uit brugge, een zebrapad met centraal verkeerseiland, tentoonstellen dat chauffeurs defensiever karren, er zich minder potentiële conflictsituaties tonen, er gelijkaardige looplijnen zijn en voertuigen op een grotere afstand uitvallen en een gelijksoortig vertrekgedrag vertonen. In melle, een zebrapad buitenshuis centraal verkeerseiland, zijn de vari\xebren tussen de voor- en nastudie minder groot. Uit het research blijkt dat er geen duidelijke gedragswijzigingen, een begrensd aantal interacties en een figuurlijk spreiding van looplijnen zijn. Een centraal verkeerseiland die de voetgangers de juiste weg op stuurt en aanwezigheid van beugels via de weg blijken gewichtig te zijn om de juiste gedragsverandering te krijgen. Niet overalvandaag werd op de smissenhoek ( n462 ) te zottegem, ter hoogte van basisschool de smidse, het derde gevleugeld zebrapad geplaatst. Een gevleugeld zebrapad kan niet overal wordt geïnstalleerd. In deze eerste uitrol werd gekozen om zich te concentreren op locaties in de nabijheid van een kleuter- of lagere school. Via gewestwegen zijn een tiental locaties geselecteerd die de komende maanden zal wordt uitgevoerd. “zo kunnen we de veiligheid van schoolomgevingen voor de allerkleinsten intussen verbeteren via een eenvoudige voorziening, ” opgeklaard matthias diependaele, lekenrechter van mobiliteit van de stad zottegem. “wij gaan als gemeentebestuur bewonderen of we ook gevleugelde zebrapaden in de andere schoolomgevingen kunnen afmeren, die niet via gewestwegen liggen en raden ook andere gemeentebesturen aan van deze innovatieve voorziening conventie te maken. ”“een gevleugeld zebrapad kost gemiddeld 5. 000 euro, voor plaatsing van de omega-beugels en de markeringen”, beschikking minister weyts. “een betrekkelijk lage prijs voor een simpele ingreep die de verkeersveiligheid voor voetgangers drastisch kan verbeteren. ”criteria voor gevleugelde zebrapadende criteria waaraan een locatie moet voldoet om een gevleugeld zebrapad te krijgen zijn : – inclusief in de onmiddellijke nabijheid van een kleuterschool of lagere onderwijs en dit binnenshuis de zone 30 schoolomgeving ( perimeter 150 m van de schoolpoort max. ) – inclusief mits er een verhoogd verkeerseiland ( middenberm ) is- inclusief mits er aan beiden zijden voldoende brede voetpaden aanwezig zijn. Een vrije breedte van bij nasmaak 180 cm ( minstens 150 cm ) – er wordt immermeer beugels of een andere fysieke beschot bijzetten, deze mag de looproute en vrije breedte van het stoep niet hinderen en mag niet te dicht bij het fietspad staan- inclusief mits er geen aanpalende fietsoversteek aanwezig is ( dus fietspad behalve het zebrapad mag niet ) – bij nasmaak inclusief op 2×1 wegen- kan ook in een enkelrichtingsstraat ( hier is geen middenberm aanwezig ). De verlening van de cassettebandjes wordt dan inclusief aangebracht versus de rijrichting van het gemotoriseerd geslachtsgemeenschap in- niet ter hoogte van een kruispunt- inclusief wanneer de verlening op beiden rijstroken kan wordt aangebrachtmeer kennisgeving : www. Wegenenverkeer. Be/gevleugelde-zebrapaden ( afbeelding : ( c ) awv )