in samenkomst met betrokkenen zal de dienst mobiliteit van de administratief district sint-pieters-leeuw van 11 tot en met 14 juni 2019 de werking van een autovrije/autoluwe zone in dorp/laudinnestraat testen. Met deze test wordt er nagegaan of de introductie van een autovrije zone op termijn een antwoord kan bieden om de veiligheid van de schoolkinderen te verhogen. Ouders hebben het vast al opgemerkt : ’s morgens en ’s avonds is het bij het afzetten en schuldig van hun kind erg druk in de omtrek van de ave mariaschool. Hierdoor komt de veiligheid van de schoolkinderen en andere voetgangers en fietsers in het gedrang. Het schoolbestuur, de directie, leerkrachten, de schoolraad en de buurtbewoners hebben de administratief district sint-pieters-leeuw gevraagd om tezamen na te gaan wat er kan verbeteren. De administratief district wil hier graag aan meewerken. Jan desmeth, schepen van mobiliteit : “aan de hand van de prestaties en de evaluatie van deze testweek zou we een info- en overlegtraject opstarten in september 2019. Mogelijk worden ook nog andere situaties uitgetest. Daar zowel ouders, nageslacht als buurtbewoners zich immermeer wat willen aangepast aan een nieuwe situatie, pleit we af om louter rekening te houden met de ingezonden feedback, suggesties, ideeën … na vrijdag 14 juni om 18 uur. Dan bekijken we alle voor- en nadelen. Wij tellen op eenieders feedback zodat we een goed overzicht hebben van de ervaring van alle betrokkenen. ” an speeckaert, schepen van content : “wij hebben ons als administratief district geëngageerd om de verkeersveiligheid in de omtrek van de opleiden te verhogen. In dat kader werd in samenkomst met de onderwijs een bepaald petitie uitgewerkt. Hiermee verlangen wij ( groot ) ouders motiveren om de avonturen thuis te toestaan of als niet mogelijk wat voorts te parkeren en het laatste stuk te voet af te leggen. Dit komt ook de luchtkwaliteit in de omtrek van de onderwijs ten goede. ” de onderwijs en de administratief district verlangen mensen zoveel mogelijk aandrijven met de fiets of te voet te komen. Als je toch met de avonturen zou komen, rij dan niet via de laudinnestraat koers school. De laudinnestraat wordt gedurende de testweek afgesloten ter hoogte van de schrijnstraat. De administratief district raadt allemaal dus aan om op één van de randparkings te parkeren en het laatste stuk tezamen met het kind te voet af te leggen.