” een emotionele rollercoaster. ” zo beschrijft heidi de pauw van child focus hoe ze de afgelopen dagen beleefd heeft. De pauw trok mee naar het kamp van al hol om de belgische broed te opzoeken en onderzoeken. In de loop van de namiddag zou zes broed van is-strijders vanuit syrië gerepatrieerd wordt, doordringen in ons land. “ het is heel kritiek dat de broed in alle discretie in belgië kunnen doordringen, op een rustige manier hun leven en hun kindertijd kunnen inrekenen en in alle anonimiteit doen wat andere broed doen : naar school gaan en spelen. Marchanderen die ze in belgië kunnen doen en niet in oorlogsgebied ”, vertelt ze in “ de globe vandaag ” op radio 1. ” fysiek zijn de broed er vrij goed aan toe, maar mentaal hebben ze heel wat knallen gekregen ” buitenland repatriëring 6 belgische broed van is-strijders uit syrië is al volop aan de gang : wie zijn ze? do 13 jun 11:59 pas vlak voor hun afscheid hebben hulpverleners en diplomaten de broed op de hoogte gebracht dat ze naar ons land zouden afreizen. In het kamp zelf werden ze speuren door artsen en psychologen. “ we hebben met hen kunnen praten. We kunnen zeggen dat de broed er fysiek vrij goed aan toe waren, maar uiteraard zie je dat de broed mentaal heel wat knallen gekregen hebben. Vier van deze broed hebben hun allebei ouders verloren in de oorlog, soms hebben ze gezien dat hun mama of papa doodgeschoten werd. Dat is hard voor broed om te verwerken. ” in belgië zou ze dan ook een goede begeleiding en omkadering nodig hebben. “ zodat ze dit een plekje kunnen verstrekken, de oorlog achter zich kunnen laten. Ze hebben bombardementen en schietpartijen meegemaakt, zijn willen vluchten. Broed zijn heel elastisch, maar uiteraard is dat heel hard om te dragen, beschermd als je al jaren weg bent van je vertrouwelijke omgeving in belgië. Deze broed zijn iedereen gecre\xeberd in belgië en keren nu back naar belgië, maar ze hebben wel een veel jaren in een zeer penibele oorlogssituatie geleefd. ” deze broed zijn iedereen gecre\xeberd in belgië en keren nu back naar belgië, maar ze hebben wel een veel jaren in een zeer penibele oorlogssituatie geleefd heidi de pauw in ons land is er voor elk kind een plan op maat gemaakt. “ er wordt bekeken in welke mate ze getraumatiseerd zijn, welke hulp ze nodig hebben en dat wordt afgestemd op persoonlijke behoeften. ” ” een eerste stap, maar ijveren ook voor repatriëring jongetje van 1, 5 jaar dat heel ziek is ” justitie zes broed van is-strijders keren back naar ons land : wat gebeurt er nu met hen en hoe wordt ze begeleid? 54 min meer dan anderhalf jaar heeft child focus geijverd voor de terugkeer van de belgische kinderen. “ we zijn ervan overtuigd dat broed die gelokaliseerd zijn in de kampen van de koerden willen terugkeren naar hun veilige bakermat en hun kindertijd beleven zoals elk ander kind. ” “ het is de verantwoordelijkheid van ons land om te zorgen voor de belgische kinderen. Ze hebben heel wat meegemaakt, hebben lijnrecht op een gewoon leven. Uiteraard willen we niet naïef zijn, 65-plusser broed die inschatten marchanderen hebben meegemaakt, ideeën hebben, dat willen we bekijken. Maar de overheid investeert miljoenen euro’s in deradicalisering en preventie van radicalisering. Het zou absurd zijn als ze niet in hun eigen stelsel geloven. ” het is de verantwoordelijkheid van ons land om te zorgen voor de belgische broed heidi de pauw de pauw noemt de terugkeer van deze zes broed dan ook “ een eerste stap ”. “ maar uiteraard zijn er andere kinderen. We kennen van een jongetje van anderhalf dat heel ziek is. Wij ijveren ook daar voor een snelle repatriëring voor het te laat is. ” we kennen van een jongetje van anderhalf dat heel ziek is. We ijveren ook daar voor een snelle repatriëring voor het te laat is heidi de pauw herbeluister hier het vraaggesprek met heidi de pauw :