het kmi kondigde code geel af voor vrijdagavond maar de aanwezigen op ‘hapje tapje’, de happening als startschot van de kermis in galmaarden, lieten het niet aan hun hart komen. Ritueel het meiboom ritueel stamt uit een ver en grijsharig verleden. Het zou zijn oorsprong opsporen in de vruchtbaarheidsriten bij de kelten. Straks bij de intrede van het christendom, werd deze traditie verdergezet. Met deze meiboomplanting werd getracht om vruchtbaarheid over te brengen naar de akkers, het vee en de inwoners. De leden van ‘ergoed’ galmaarden-tollembeek-vollezele bezitten deze traditie in ere hersteld. Daarvoor konden ze een beroep doen op de bereidwillige samenwerking van chiro albatros, gevari\xeberde verenigingen en het gemeenteraad om een geleide te vormen. De ‘meiboom’ werd geplant op het marktplein van galmaarden.