in de lange aststraat in huise, deelgemeente van kruisem, is er discussie rond een kasseistrook. die bevindt zich in slechte staat, dus vindt de administratief district dat ze heraangelegd moet worden. de administratief district wil gaarne dat de vlaamse overheid mee subsidieert. ” puur financiële besluit ” de vlaamse overheid heeft echter recentelijk beslist dat de kasseistrook geen boedel meer is en weigert de beurs open te trekken. het gemeenteraad gaat daar niet mee afspraak, volgens hen is die strip wel boedel en moet die beschut worden. ” de besluit van vlaanderen is een puur financiële besluit ”, zegt lekenrechter van mobiliteit jurgen haustraete. “ de rekensom is gauw vervaardigd : voor een volledige heraanleg van die geringe strip, dan komt dat op 700. 000 euro. bij asfaltering is dat 500. 000 euro minder. ” historische nuttigheid tegen kapotte autobanden de meningen van de buurtbewoners zijn verdeeld. “ die kasseien hebben een historische waarde. dat is nostalgie. . . en het is leuk dat nokere koerse daar ter rijdt ”, klinkt het enerzijds. andere buurtbewoners klagen dan weer dat de putten in het wegdek slecht zijn voor hun wagen. ” ik heb mijn relatie daar kapotgereden, letterlijk! ” boedel of niet? de raad voor vergunningsbetwistingen opvolgen de mening van de gemeente. nu is het aan het provinciebestuur om te oordelen of die kasseistrook al dan niet beschut moet wordt als erfgoed.