zowat 3 jaar geleden begonnen de restaurateurs van het koninklijk organisatie voor het kunstpatrimonium ( kik ) aan de volgnummer fase van de restauratie van het wereldberoemde retabel van de broeders van eyck. Ze namen het centrale betimmering “de aanbidding van het lam gods” en de onderste zijpanelen bij handen. Vooraf verwijderden ze de vergeelde vernissen, en dan oude overschilderingen. Stilaan kwam de échte van eyck naar boven. Video player inladen. . . Licht, perspectief, bijzonderheid de restaurateurs zijn enthousiast. “op de panelen van de ridders van jezus en de heremieten zitten nog overschotten van oude vernislagen”, zegt kathleen froyen, “die zijn soms zeer dun, maar toch sterk verkleurd. Als we die elimineren, kunnen we eindelijk de kwaliteit van de verflagen van van eyck naar daarboven halen, met zeer kerks bijzonderheid, veel licht en dieptewerking. ” op één van de zijpanelen, de pelgrims, zijn de restaurateurs al helemaal klaar met de verwijdering van oud vuil. Daar wordt de verf nu “gefixeerd”. Bij loszittende verfpartikels brengt men een nietige hoeveelheid lijm aan. Met een mini-strijkijzer maken de restaurateurs de verf zacht zodat ze weer kan hechten. Een monnikenwerk. . . Duif is niet meer dood “de aanbidding van het lam gods” bleek voor zowat de tweede overschilderd. Nadat de restaurateurs het originele “ lam ” blootlegden, vonden ze bij de overschilderingen ook enkele vreemde gebouwen. Helemaal bovenaan het afbeelden kreeg de duif, symbool voor de heilige houding, verrassend leven. Een deel van de gouden stralen bleek niet origineel. Nu die weg zijn, komt de duif beter tot haar recht. Al bij al is het centrale betimmering in goede staat. Hier en daar ontbreekt de originele tableau van van eyck. De restaurateurs vorsen hoe ze die tekorten kunnen invullen. Het gaat om een verdwenen boom en een stuk van een gebouw. Om dat zo goed voorstelbaar te doen, werken ze tezamen met stadsarcheologen en historici en maken ze computermodellen die ze voorleggen aan internationale deskundigen. De hele restauratie van die panelen moet nog dit jaar klaar zijn. Zelf courtesy of lukas – art in flanders vzw