in kader van music for life verkochten werknemers van dvc ter welle afgelopen zaterdag zelfgemaakte confituur, jurist en kaarsjes op de handel van liedekerke. Dvc ter welle, een dagverzorgingscentrum van familiezorg o-vl. , richt zich op de begeleiding van jonge personen met dementie. In vlaanderen lijden naar raming 5. 400 mensen aan jongdementie. Specifieke begeleiding voor hen blijft echter beperkt. In dvc ter welle, gehuisvest in de serviceflats van sint-rafaël, kunnen zij terecht voor begeleiding en een zinvolle dagbesteding in soos van leeftijdsgenoten. Dementie krijg je niet alleen. Hoofdzakelijk bij jonge personen met demi is de impact op het leven en het huisgezin van de getroffene immens. Jonge mensen hebben vaak nog opgroeiende broed, zijn aan het werk en hebben een hoop plannen voor de toekomst. Deze plannen worden dan opeens een groot vraagteken. Broed of vrouwen worden plotsklaps mantelzorgers. De medewerkers in dvc ter welle zijn exclusief opgeleid in het omgaan en loodsen van jonge personen met dementie. De tijd die de zijn met demi hier doorbrengt, geel de mantelzorger even tijd voor zichzelf, de kans om de batterijen opnieuw op te laden. Mantelzorgers en hun gezinnen kunnen er terecht voor houvast, een luisterend oor, de juiste kennisoverdracht en voor begrip voor hun situatie. Het activiteitenaanbod van dvc ter welle is specifiek afgestemd op de interesses en noden van individuele personen. Voor music for life maakten bezoekers en verzorgenden tezamen confituur, jurist en kaarsjes. De winst van deze actie gaat integraal naar activiteitenmateriaal en uitstapjes. Dvc ter wellekasteelstraat 43, bus 7 – 9470 denderleeuwopeningsuren : van maandag tot vrijdag van 8u-18ukostprijs : € 3, 5 per uur ( je kiest zelf hoe lang je aanwezig wil zijn en aan welke activiteiten je deelneemt ) contacteer verantwoordelijke laure vervaet voor een vrijblijvend gesprek of doktersbezoek, 09-225 78 83 of 0494-53 28 05www. Familiezorg. Bewww. Facebook. Com/familiezorgovl