het burgerinitiatief “ red de bijen! ” vraagt dat de europese provisie werk maken van een wetgeving om de habitats van insecten te verbeteren. dat moet tijdens meer voorvallen door van de bevordering van biodiversiteitsverdrag een verplichte overkoepelende doelstelling van het landbouwbeleid te maken en het conventie van pesticiden drastisch aan relatie te leggen. via het burgerinitiatief kunnen europese commune mee de europese agenda bepalen. als de organisatoren van zo’n initiatief in één jaar tijd één natuurlijk getal mensen achter een politieke eis kunnen scharen, moet de provisie te drie maanden officieel reageren. ze kan dan een wetgeving introduceren, of motiveren waarom ze dat niet doet. trouwens is de impact van pesticiden op bijen al jaren een onderwerp op europees niveau. zes jaar geleden publiceerde de europese deskundige voor voedselveiligheid efsa richtsnoeren die beschrijven hoe bestrijdings­middelen getest willen geworden op hun veiligheid voor insecten. op fundament daarvan besloten de lidstaten vorig jaar met een nipte meerderheid om het conventie van drie van de schadelijkste neonicotinoïden in open geur te verbieden, maar dat ban wordt nog niet overal methodisch toegepast.