de administratief district organiseert komende donderdag de eerste jongerenklimaatraad en dit naar reden van de succesvolle klimaatmars in asse op 15 maart. De klimaatmars kwam er op aanzet van de klimaatraad van go vijverbeek en werd georganiseerd met de houvast van de gemeente. Zo’n mille jongeren uit de gevari\xeberde onderwijzen namen deel. Enkele jongeren hielden een redevoering waarin ze om meer actie in de strijd strijdig de klimaatverandering vragen. Onder de jongerenklimaatraad geel de administratief district de kans aan twee vertegenwoordigers van elke onderwijs om hun ideeën meer in detail toe te lichten. Het stadsbestuur aanvang met de realisatie van zijn klimaatactieplan 2020 en de alhoewel gerealiseerde acties. De leerlingen discussiëren vervolgens in groepjes over wenselijke klimaatacties en s”, hun suggesties voor onder de plenaire slotsessie. De voorbije jaren werden al gevari\xeberde doelgroepen betrokken bij de artefact van het gemeentelijk klimaatactieplan, o. A. Via de wedstrijd ‘school met het beste klimaat’ en ‘straat met het beste klimaat’. Met deze jongerenklimaatraad wil de administratief district input vergaren van de jongeren voor mogelijke bijkomende klimaatacties in asse.